Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Зокрема, вона обумовлює, що сто депутатів повинні обиратися за мажоритарною системою в одномандатних округах, а сорок мандатів «вирів- нювання» заповнюються на національному рівні для поліпшення пропорцій- ності; вона також встановлює бар’єр у 2,5% для окремих партій та 4% для їх блоків30.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Це може виражатись в обмеженні пересування і спілкування з іншими членами суспільства (при позбавленні волі), права обирати рід трудової діяльності на свій розсуд (при позбавленні права займати певні посади або займатись певною діяльністю), в матеріальних обмеженнях (при виправних роботах, штрафі, конфіскації майна).

Адріан Кащенко – Славне військо

Великого Лугу та південних степів не покинули й писатись у реєстр не захотіли, бо не бажали поступитися своєю волею; у призначенні ж козакам старшого владою короля вони вбачали порушення свого звичаю обирати отаманів та гетьманів вільними голосами.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Використання автентичних матеріалів при вивченні іноземних мов сприяє не тільки оволодінню мовних та немовних (невербальних) засобів спілкування, а й передбачає розвиток здібності обирати та використовувати їх у співвідношенні з конкретною комунікативною ситуацією та соціокультурними нормами країни, мова якої вивчається.

ТОЛКІН Джон Роналд Руел – Хранителі Персня – Володар Перснів-1

Фродо підвівся й став обережно пробиратися від каміна до дверей. Так чи інакше, Гандальфа тут нема, отже, нам доведеться самим обирати шлях до Рівенделлу. Терників поні виявив неабиякий хист обирати найкращу дорогу, що позбавляло вершника від зайвого трясіння. Доведеться обирати між Біллом та Фродо!

Переписатися

переписа́тися1 – дієслово доконаного виду (переходити в інший стан, обирати інше громадянство і т.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Складність сучасних знань потребує від викладача розвиненого професійного мислення, здатності добирати, аналізувати й синтезувати здобуті знання у досягненні дидактичної мети, уявляти технологію їх застосування. Не варто обирати і такий стиль спілкування, який поєднує в собі позитивне ставлення до студентів із лібералізмом.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

критерії варто обирати так, щоб їх можна було об’єднати в систему, яка охоплюватиме всі елементи явища, що потребує аналізу; – Особливо треба приділити увагу питанням: які методи роботи застосовує студент- практикант, чи вміє він обирати оптимальні прийоми навчання з урахуванням навчального матеріалу і особливостей класу?