СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Природа особистості у цій теорії розглядається як складний комплекс взаємозв’язку соціального, психологічного і біологічного.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Дослідження в галузі військової дидактики – складний процес науково-пізнавальної діяльності, що спрямований на виявлення, перевірку i використання у навчальній практиці військ нових засобів і прийомів, що удосконалюють систему навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки воїнів до успішних бойових дій в умовах…

НАУКОВІ СТУДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ – ЗБІРНИК СТАТЕЙ

Сучасні темп і ритм життя, емоційна напруженість, складнощі самореалізації спричинюються до психологічного напруження людини, яке певною мірою потребує вивільнення. Як ми вже зазначали вище, процес адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ надзвичайно складний і багатогранний.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

З психологічного погляду мета – це прогнозований людиною результат її діяльності з певним об’єктом (О. Це складний об’єкт діяльності, і саме це відрізняє педагогічну діяльність від її інших видів. Гури виділено такі ознаки цього психологічного феномену: –

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Формула неосудності складається з двох критеріїв — медичного (біологічного) та юридичного (психологічного), які виступають у єдності. Проте, принцип “подвійної” кваліфікації не враховується відносно особи, що вчинила складний злочин, який також має самостійні наслідки.

ФРЕМОВ Іван – Година Бика

Молодь психологічно ближча до ЕРС і ЕСВ, аніж зрілі люди, які далеко пішли по шляху самовдосконалення й інколи погано розуміють раптовість і силу емоцій молодості. Вони виконали дуже складний, з різкими поворотами і кружляннями акробатичний танець, що відображав взаємну боротьбу чоловіка й жінки.

Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник

Але перш ніж досягти сучасного рівня, психіатрія пройшла довгий і складний шлях. Послідовники нейропсихологічного напрямку в психіатрії описують особливості галюцинацій залежно від того, які ділянки головного мозку ушкоджені. В основі вольової поведінки лежить складний психофізіологічний механізм.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

фахівець у галузях культурної антропології, психології в системі сучасного знання, історичної, психологічної та політичної психології професор А. Причому цей процес досить складний, оскільки виділення права на інформацію як самостійної категорії відбулося…

Актуальні питання сучасної педагогіки

За нашими дослідженнями, можна виділити ще один її прояв ‒ агресія як 83 самозахист та компенсація втраченого фізичного чи психологічного стану. Він показав, як через гру можна ввести дитину в складний світ пізнання.