ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин Рішення, внесені до ЄДРСР за період із 17.01.2018 по 02.01.2020 2 Рішення, внесені до ЄДРСР за період із 17.01.2018 по 02.01.2020 ЗМІСТ 1. Застосування норм законодавства щодо звільнення з роботи за сумісництвом 1.1.9.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

ISBN 978-617-7600-74-8 У збірнику містяться наукові праці, які були представлені на П’ятій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів» (13–14 червня 2019 року), проведеній у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Павло Архипович – Роксолана

Тяжка путь кадриги впирається у суворі гори Анатолії, що здіймаються високо під небесами за смугою круглих горбів, піщаних кіс і пасовиськ. Дельфін не встигав за хвилястим рухом води, висував спину, піднімав у муці голову, і тоді ставало видно, що має у собі щось ніби людське.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України 2002 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1.Завдання Кримінального кодексу України 1. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України Загальнi положення План рахункiв банкiв – систематизований перелiк рахункiв бухгалтерського облiку, що використовується для детальної та повної реєстрацiї всiх банкiвських операцiй з метою забезпечення потреб складання фiнансової звiтностi.

МОЛДОВАН Валеріан Васильович – Риторика загальна та судова

Молдован Валеріан Васильович Риторика: загальна та судова ЧАСТИНА ПЕРША Глава 1. Античне красномовство Красномовство має свою історію, без знання якої важко розраховувати на успіх, тим більше у мистецтві судового оратора. Античні ритори виступали із сенаторських трибун, на засіданнях, форумах, судових процесах.

КОНСПЕКТ з навчальної дисципліни «ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ»

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006. № 3477 IV [Електронний ресурс]. Germany European Court of Human Rights Portal [Електронний ресурс] Режим доступу:http://echr.coe.int. суду з прав людини. Проте деякі з цих тверджень є сумнівними.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Видання розраховане на фахівців у галузі конституційного, зокрема вибор- чого, права – науковців, аспірантів та студентів юридичних та політологічних спеціальностей, політиків, експертів та фахівців-практиків з питань виборчого права та виборчого процесу. суб’єктивне) виборче право» і «голосування» (прим.

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових куль­ тур. Для студентів і викладачів вищих аграрних закладів освіти, агрономів, керівників господарств, фермерів, фахівців дорадчих служб, менеджерів з агробізнесу. Ріст зачаткового стебла починається з часу пророс­ тання зерна.

Осип Назарук – Роксоляна

В такий час із-за синьої смуги лісу показалися чотири вози на порошнім шляху, що провадив зі Львова до Рогатина. Юра й сім’єю Дропанів провадився довгий судовий спір за якийсь грунт, і о. Та й тепер виїхав скорше зі Львова, щоб не їхати разом з “безбожним крамарем”, котрий провадив судові спори з домом Божим.