Суржик для інтеліґенції. Мацюк Р.

…XL), 33 бігати від призначення (XII), 30 Бі-Ем-Дабл-ю (BMW) (XXXIV), 28 бізнес (XXXVIII), 44, 188, 198, 204 бізнес-клас (XXXIV), 188 бізнесова ідея (XXXIV), 188 бізнесплан (XXXIV), 198 бізнес-центр (XXXIV), 171 Білгород, 219 білий папуга (V), 16 біль стає все відчутнішою (V), 17 більше мінімальної (VI), 17 біндер (XXXVII), 202 біч (XXXVIII…

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

…раціонального використання робочих місць; виконання вимог антимонопольного законодавства; збереження номенклатури та обсягу виробництва продукції (послуг) відповідно до бізнесплану; завершення будівництва жилих будинків; утримання об’єктів соціально-побутового призначення; виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці…

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: конспект лекцій

Економічний опис − бізнесплан і матеріали для його обґрунтування. ризик проектування − виникає внаслідок недосконалості підготовки бізнесплану, у зв’язку з недоліком інформації про зовнішнє середовище, неправильною оцінкою параметрів внутрішнього потенціалу, використанням застарілої техніки й технології; 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

Такий судовий пристав може займатися приватною практикою по поверненню боргів за згодою сторони, на основі затвердженого бізнесплану, надавати правові консультації та т. «Наявність бізнесплану є обов’язковим, оскільки він відображає окупність витрат судових виконавців» [5].

ЗИМА Александр Викторович – День на роздуми

…налякати когось там під справжнім небом і не дозволити ввійти в бункер з стартовим ключем ядерних ракет… Чи Гленд уміло маскує свій модний і прибутковий бізнес, заробляючи на людській всепланетній біді?

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 2019

3, 2 бíзнес-план § 36, п. 6 бізнесме́н § 134 бі́знес-проє́кт § 36, п. 2 міжплане́тний § 31, п. 1, 10 план § 121, п. 1, 1 планета § 51 пласки́й § 26, п. 2, 1 Старá Планúна § 154, п.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

…навчання відносять презентацію, евристичні бесіди, рольові ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, проектування бізнес планів, 161 ЗбірникматеріалівВсеукраїнської студентськоїнауково-практивноїконференції«Романо- геманськімовивсічасномуміжкультурномупросторі» 162 проектів, проведення…