Конспект лекцій з дисциплін «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ»

Волкова Конспект лекцій з дисциплін «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ», « для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент) Харків ХНУМГ 2014 brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Волкова М. Волкова; Харків.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Волкова, який стверджує, що пареміологія – це розділ фольклористики, що займається мовним і структурним аналізом паремій – прислів’їв і приказок. Волкова Т.О., студентка Биндас О.М., к.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Практика роботи сучасних педагогів-новаторів Ш.О.Амонашвілі, І.П.Волкова, В.Ф.Шаталова та інших, а також результати наукових досліджень доводять, що демократизація процесу освіти сприяє розвитку у об’єктів навчання бажання вчитися; формуванню…