Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

право користування — передбачене законом повноваження власника експлуатувати об’єкти права власності з метою одержання певних матеріальних, культурних та інших вигід; — матеріальні і духовні цінності суспільства; — Її називають матеріальною ознакою злочину. злочини з матеріальним складом; —

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Принципи інтеграції навчального матеріалу в підготовці вчителя технологій ……… Обґрунтування основних функцій і рівнів інтеграції навчального матеріалу ……… вивчення матеріалу, оволодіння знаннями і розвиток на цій основі вищого ступеня навчання або пізнання, що заперечують колишній рівень; –

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Головною задачею будь-якого командира є знищення живої сили, бойової техніки та матеріально-технічних засобів противника якомога у великій кількості. Наступною особливістю викладання матеріалу у монографії є те, що автор намагався не допускати одностороннього і упередженого тлумачення складних військово-дидактичних проблем.

Ольга Кобилянська – Через кладку

отже, я зібрав оцей матеріал, себто щоденник, нотатки, листи і т. Нагадує лагідне обличчя матерів, журливість і старанність батьків, якоюсь поезією перетканий світ і щось — безжурне. Я не задержувався, сповнивши просьбу матері. — Найкраща забез-пека жінки від всякої недолі — це матеріальна.

Перинатологія. Підручник

Розвиток мікробіологічних, вірусологічних, імунологічних і молекулярно-генетичних досліджень дав змогу діагностувати багато інфекцій, що передаються від матері до плода. Пролонгування вагітності допомагає прискорити дозрівання сурфактанта легенів плода шляхом введення матері різноманітних ліків (головним чином глюкокортикоїдів).

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» 22 листопада 2017 р. До збірника ввійшли матеріали Всеукраїнської студентської науково- практичної конференції «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі».

Михайло СТЕЛЬМАХ – Велика рідня

Коли ж з’явився на світ Дмитро, коли розкрився світлий і тривожний безкрай материнської любові, в її кохання до Тимофія якось непомітно влилась нова течія: чоловік став для неї не тільки батьком її сина, а наче і її батьком (може тому, що саме тоді помер її старий тато).

ТЕХНОЛОГІЯ ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Відомо, що конкурентоспроможність, яка є головним чин- ником розвитку економіки, забезпечується досконалістю матеріалів, техніки, технологій та професійною компетенцією виконавців та їх ставленням до справи. норми витрат матеріальних і трудових ресурсів. Деревина – один із найпоширеніших буді- вельних матеріалів.

ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ – ФІЛОСОФІЯ СКОВОРОДИ

Geburtstag», до якого подали свої матеріали, зокрема, Йозеф Вашіца (Прага), Роман Інґарден (Краків), Юліан Кжижановський (Варшава), Ервін Кошмідер (Мюнхен), Мілівой Павловіч (Београд), П’єр Паскаль (Париж), Борис Унбегавн (Оксфорд), Роман Якобсон (Кембридж, Масс.) та багато інших.

ЛЕМ Станіслав – Кіберіада

Вони потрапили в чорне ядро мороку, де Тріодія хтось підстрелив з вогнемета антиматерією; може, то був хтось із мисливців-кіберносів, а може, то був самопал, поставлений на безхвосту комету. По суті це було менше, ніж ніщо, бо утворено цього електрицаря було не із світу, а з антисвіту, і не матерією він був, а антиматерією.