Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

66 добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди може реалізовуватися як у формі матеріальній (наприклад, відшкодування вартості майна, яке пошкоджено), так і моральній. Вартість пошкодженого чи знищеного майна значення не має.

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

Втручання страйкарів або інших осіб у відновлення господарської діяльності (реконструкцію, ремонт, заміну або відновлення пошкодженого (знищеного, втраченого) майна тощо) – оренди іншого (аналогічного) майна на час ремонту пошкодженого майна Страхувальника; –

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЗМІНУ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Як повідомили в ОГПУ, через бомбардування та обстріли пошкоджено 1570 закладів освіти. Крім того, пошкоджено понад 80 закладів для дітей, серед яких лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки тощо.

ЛЕМ Станіслав – Фіаско

– Гадаєте, пошкоджено реактор? Б’єла припускав, що, можливо, землетрусами пошкоджено технічну інфраструктуру квінтян. Пошкоджено судини.

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ЙМОВІРНІСНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: ДО ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

вартість втраченого, пошкодженого або зни- щеного майна; • Під збитками розуміють не тільки вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, але й додаткові витрати (наприклад, пеню, штраф), упущену вигоду та моральну шкоду.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

Клієнт зобов’язаний повернути ключ від сейфу, здати сейф у технічно справному та не пошкодженому стані не пізніше останнього дня строку користування сейфом, визначеного Договором.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряєть- ся наявність у скриньці контрольного листа (для переносної виборчої скриньки — контрольних листів).

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Домішка лише 2-3% пошкодженого клопом зерна уже погіршує якість борошна. Жуки впродовж 20-25 днів під час наливу зерна виїдають вміст зерні­ вок, залишаючи непошкодженою оболонку. У пошкодженої рослини призу­ пиняється ріст стебла.