Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

З об’єктивної сторони готування до злочину може проявлятися в різноманітних діяннях, але загальним для них є те, що всі вони передбачають створення умов для вчинення закінченого злочину. Дійове каяття винного повинно проявлятися в активних позитивних діях, обов’язковий перелік яких приведений у законі: —

Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник

Це дає змогу вiдрiзнити аномалію особистості вiд простої форми шизофренiї, яка може проявлятися тільки змінами особистості. Порушення орієнтації у просторі трапляється водночас з явищами дереалізації і може проявлятися відчуттям повороту оточуючого світу як за вертикаллю, так і за горизонталлю.

Актуальні питання сучасної педагогіки

Тверда регламентація організації життя вихованців, обмеження особистісного вибору, придушення самостійності й ініціативності, неможливість проявляти саморегуляцію і внутрішній самоконтроль. Учні можуть проявляти творчість на сторінках газети у вигляді написання власних віршів.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Технологічні знання – це особливий вид знань, що можуть проявлятися у людей, які мають різні рівні підготовленості. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 Техніка педагогічного спілкування Мета: повправлятися в оволодінні технікою контактної взаємодії; продовжити розвивати вміння проявляти педагогічний такт на різних етапах заняття.

НАУКОВІ СТУДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ – ЗБІРНИК СТАТЕЙ

Наприклад, основні компоненти конфлікту можуть проявлятися таким чином. Це означає, що в повсякденному спілкуванні більшість учнів потерпають через невміння керувати своїми емоціями, дозувати та проявляти їх, а також через небажання зближуватися з людьми на емоційній основі (див.

Розрішитися

розріши́тися – дієслово доконаного виду (завершуватися чим-небудь, проявлятися в чомусь) Інфінітив розріши́тися, розріши́тись однина множина Наказовий спосіб 1 особа 2 особа МАЙБУТНІЙ ЧАС 1 особа 2 особа 3 особа розріши́ться розріша́ться МИНУЛИЙ ЧАС чол.р.

Розрішатися

розріша́тися – дієслово недоконаного виду (завершуватися чим-небудь, проявлятися в чомусь) Інфінітив розріша́тися, розріша́тись однина множина Наказовий спосіб 1 особа 2 особа МАЙБУТНІЙ ЧАС 1 особа 2 особа 3 особа розріша́тиметься розріша…

ЛЕМ Станіслав – Кіберіада

Який піп, така й парафія – отже, астротехніка високорозвинених цивілізацій має проявляти себе оргією грандіозних високорозвинених ударів, що вибивали б небесні тіла з їхніх рутинних маршрутів – просто так, задля розваги, а не користі. Проявляти силу?