Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Таким чином, об’єктами кримінально-правового захисту є: а) права і свободи людини і громадянина, під якими розуміються закріплені у Конституції і законах України можливості певної поведінки (дії чи бездіяльності) індивідів. Суб’єктивна сторона злочину виражається у вині суб’єкта, яка може бути у формі умислу або необережності.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Показано шляхи втілення військово-дидактичних знань в практику бойової та гуманітарної підготовки. Показано шляхи втілення військово-дидактичних знань в практику бойової та гуманітарної підготовки військ. В деяких главах можна зустрітися з нетрадиційним підходом до тлумачення і обгрунтування певних військово-дидактичних явищ.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Усі сторони цілісного світогляду особистості, відображаючи реальний взаємозв’язок явищ об’єктивного світу, знаходяться в єдності, і в предметному навчанні мусять бути забезпечені тісні міжпредметні зв’язки, що розкривають взаємозумовленість науки про природу, суспільство і мислення людини.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

УМОВИ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ ……… ДОДАТКОВІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ………… УМОВИ НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФУ ……… УМОВИ НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФУ ЗА ДОГОВОРАМИ, УКЛАДЕНИМИ ДО 31.05.2017 РОКУ (ВКЛЮЧНО)..88 ЧАСТИНА Б.

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Спад сільськогосподарського виробництва в останні п’ятнадцять років обумовлений двома основними причинами: низьке матеріа­ льно-технічне забезпечення; недостатнє оволодіння виробником високоефективними технологіями. Залежно від місця розміщення колоска в колосі та умов вирощу­ вання, в ньому може утворитися від 1 до 6 зернівок.

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Зміна істотних умов праці 1.1.5. Застосування норм законодавства щодо звільнення з роботи за сумісництвом 1.1.9. Також умовами договору передбачено права та обов’язки сторін, робочий час, оплату праці та соціально-побутове забезпечення працівника, відповідальність сторін, строк дії та інші умови договору.

Ум

ум – іменник чоловічого роду (розум) відмінок однина множина називний ум уми́ родовий ума́ умі́в давальний уму́, умо́ві ума́м знахідний ум уми́ орудний умо́м ума́ми місцевий на/в умі́ на/в ума́х кличний у́ме* уми́*

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

У навчальному посібнику висвітлено зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу, сутнісні складові його педагогічної майстерності, умови та засоби формування педагогічної техніки, розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок. Природничо-гуманітарний навчально-науковий інститут.

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ, СТРАХОВИХ ТАРИФІВ, СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ І ФРАНШИЗИ…. ЗМІНЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ…. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Передумови виникнення соціології 56 4.2. Поняття соціального конфлікту та передумови його виникнення 164 9.2. Соціологія громадської думки 244 13.1. Соціологія громадської думки як наука: сутність, виникнення та розвиток 244 13.2. Поняття про об’єкті суб’єкт громадської думки 249 13.3.