З-за кордону

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

 

з-за кордо́ну – прислiвник
незмінювана словникова одиниця

 

Приклади з літератури

1.

… і полк. Є. Коновалець, повернулося з-за кордону на українські землі. Прибувши до Краю ранньою весною 1921 р … Бакович, Ярослав Чиж. Після повернення з-за кордону в 1922-24 рр., до Начальної Команди УВО ввійшли ще … і з хати до хати. З-за кордону транспортовано „Сурму” на західньоукраїнські землі різними шляхами: з Данціґу, де … москалів”. Після приїзду полк. Коновальця з-за кордону до Галичини, відбувся у Львові, в днях 1-3 липня … Олесь Бабій та інші, а з-за кордону присилав свої статті ідеологічний референт ПУН-у д-р Юліян …

Mirchuk_Naris_Istoriyi_OUN_Pershiy_tom_1920-1939.229722

2.

… по відношенню до тих вихідців з-за кордону, котрі жили і працювали впродовж зазначеного часу у Східній Наддніпрянщині … і жінок)4. 598 вихідців з-за кордону мали тоді ж на берегах Дніпра тим- часове перебування5. Ще 949 … 1845 р., 1 514 вихідців з-за кордону нараховувалося в межах Київської губернії, причому 195 із них (95 … в 1802–1826 рр. вихідці з-за кордону проживали на Німецькій та Чернишевській його, ховаючи власних небіжчиків на … від урочища Бойков; 1 виходець з-за кордону мешкав у Зенківському, 56 – у Кременчуцькому повітах15. І, звичайно, досліджуючи …

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Випуск XVI. Київ, 2009

3.

… фітосанітарного (карантинного) контролю при ввезенні з-за кордону, транзиті, експорті, перевезеннях в межах країни підкарантинних матеріалів. Ці відносини … інфекційних хвороб», Фітосанітарними правилами ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації … на території України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонів, мобільних терміналів, радіомікрофонів, радіокерованих іграшок та інших радіоелектронних … в користування іншим особам. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в … та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації яких не потрібні дозволи, визначає НКРЗ. Радіоелектронні …

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. Київ, 2008

4.

… податків виноградового вина, що привозиться з-за кордону християнськими церквами та монастирями для релігійної мети [188, 27], а … зібрання митного податку з привозних з-за кордону гральних карт, після розгляду їх Малою Радою Міністрів було повернуто … б) з запалків, що привозяться з-за кордону: по чотири з половиною коп. з кожного пакунку, який містить … б) з запалків, які привозяться з-за кордону, удвое проти розміру, зазначеного під літерою б. п.1. ІІ … коп. на дріжжі, що ввозяться з-за кордону. Продажні ціни на гнічені дріжжі до війни, включно з акцизом …

Гай-Нижник П. П. П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Київ, 2004

5.

… що надійшли у радянські республіки з-за кордону). Це майже стільки, скільки зібрала для голодуючих Росії й України … ми ще вимушені будемо завозити з-за кордону різне обладнання, мобілізація внутрі країни ефективної валюти відіграє колосальну ролю … витворити механізм надходження інвалюти саме з-за кордону, але зосередилися на максимальному вилученні внутрішніх валютних цінностей у населення … з грошовими переказами, які надходили з-за кордону через Москву. Траплялися „випадки“, коли в товарних ордерах, замість цифри … установ. Грошові перекази, які надходили з-за кордону, адресувалися переважно іноземним фахівцям. Німецькі робітники, споруджуючи завод „Плуг та …

Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М. Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Злочини проти народу. Дрогобич, 2008

6.

… 184 час стимулює імпорт товарів з-за кордону, оскільки на внутрішньому ринку вони продаються за вищими цінами. Інфляція … переміщення засобів за кордон (або з-за кордону) з метою отримання прибутку. Таблиця 21.1. Форми міжнародного руху … показує співвідношення між сукупними надходженнями з-за кордону та платежами за кордон (табл. 21.4). Торговельний баланс — статистичний … від приватних та державних інвестицій з-за кордону та іноземних інвестицій у країні Перекази з-за кордону Надходження від інших послуг у країну Отримання позик (експорт боргових … товарів Витрати на оплату послуг з-за кордону Витрати на виплату доходів за інвестиціями за кордон Перекази за …

Економічна теорія. Політекономія. За ред. В. Д. Базилевича. Київ, 2007

7.

… бібліотеку, одержував багато листів (навіть з-за кордону), редагував із Сибіру часописи, що виходили в Петербурзі і за … москвини не їли нічого привезеного з-за кордону, доки священик не «пересвятить» та благословить. Тепер москвини не читають жодного друкованого слова з-за кордону, доки цензура не поблагословить. Московський Церковний Собор ухвалив 16 грудня … гріховна». Монархічний уряд розкривав листи з-за кордону, адресовані лише визначним особам. Їхні прізвища та адреси записував, але … здемократизував це: перечитує всі листи з-за кордону, а тих хто одержує, висилає до Сибіру. Московщина боїться Західної … 1917 р. приїхати в Україну з-за кордону українському патріотові М. Степанківському, але дозволив багатьом московським утікачам. Приїхавши …

Shtepa_Moskovstvo.142414

8.

… сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду … позик, інвестицій та капітальних вкладень з-за кордону в частині встановлення мінімального строку протягом якого капітальні вкладення повинні … фінансових ресурсів (зокрема, валютних запозичень з-за кордону). Є результатом того, що Національний банк задовольнив додатковий попит на … ж з ресурсних джерел, залучених з-за кордону. Для порівняння зазначимо, що строкові депозити, мобілізовані на внутрішньому ринку … фізичними особами в Україні переказаної з-за кордону іноземної валюти. Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських …

Монетарна політика Національного банку України. Сучасний стан та перспективи змін. За ред. В. С. Стельмаха. Київ, 2009

9.

… шукає замінників сировини, яка ввозиться з-за кордону. В умовах міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації господарського життя політика А … валютних цінностей за кордон та з-за кордону. Здійснюється здебільшого через міжнародні валютні угоди та інші нормативні акти … руху валюти за кордон та з-за кордону. У випадку, коли приплив валюти перевищує її відтік з країни … цих умов потрібно було ввозити з-за кордону значну масу сировини, палива і продовольства, а вивозити промислові вироби … с^роіювіих надходжень, ^тріманих країною з-за кордону, і сумою платежів за кордон протягом певного періоду (рік, кварталг …

Економічний словник-довідник. За ред. С. В. Мочерного. Київ, 1995

10.

… була ввезена в Україну незаконно з-за кордону, відповідальність настає також і за []{1_201}ст. 201 (контрабанда … перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону). 2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або … перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону). 1. Законодавець визначає порядок використання валютної виручки, а також будь … перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону); і у особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або … перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону). Повторним має вважатись вчинення ухилення від повернення в Україну у …

Goncharenko_Naukovo-praktichniy_komentar_Kriminalnogo_Kodeksu_Ukrayini.201267.txt

11.

… УСРР Ю.Тютюнник був виведений з-за кордону і заарештований, а після використання в пропагандистських кампаніях розстріляний) і … диверсійно-терористичні засоби боротьби, підтримувалися з-за кордону ворожими Україні силами. Керівництво МВС зобов’язувало освідомчі органи встановлювати … постачанні збройним силам необхідної інформації з-за кордону. Користуючись нерегулярною роботою вищих державних органів, відповідальні працівники військової дипломатії … що інформація деяких військових агентів з-за кордону мала характер “звичайної белетристики, рефератів преси”. Як першочерговий захід по … міг отримати відповідну достовірну інформацію з-за кордону, що визнавалося у документах Штабу. По-друге, чисельність повстанських груп …

Sidak_Natsionalni_spetssluzhbi_v_period_Ukrayinskoyi_revolyutsiyi_1917-1921_rr..229726

12.

… й відділ достави підпільних видань з-за кордону. В тому самому році (1931) я обняв керівництво цілою референтурою … прихід кур’єра від Проводу з-за кордону з такою самою вимогою. У другій половині жовтня 1939 р … воювати, переходили, разом із одержаними з-за кордону припасами, на бік противника. Ми не маємо достаточно певних відомостей … тільки за кордоном, але головно з-за кордону в Край, щоб йому накинути відповідні зміни з фальшивим відкликом … етапі справу вирішує факт, що з-за кордону не можливо керувати боротьбою в Україні, як теж з Краю …

Bandera_Perspektivi_Ukrayinskoyi_Revolyutsiyi.201061

13.

… Ради. Після повернення М. Грушевського з-за кордону навесні 1924 р. в комунізовану Україну тодішні можновладці мали всі … до редакції», надісланий М. Хвильовим з-за кордону, де він перебував на лікуванні. І це не просто чергове … Ялового у лютому 1928 р. з-за кордону: «Ми написали “зречення”? Написали. Чого ж іще від нас вимагають … за каяття отримано: після повернення з-за кордону, у 1928 р. М. Хвильовому дозволили заснувати часопис «Літературний ярмарок … цих гуртків іноді доставлялися нелегально з-за кордону. Головним засобом полонізації Мархлевського району “ПОВ” вважала школу»110. Особливий …

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1-2 (30-31). Київ, 2008

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: