ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ – ФІЛОСОФІЯ СКОВОРОДИ

Мати Чижевського — Марія Дмитрівна Єршова — педагог і художниця, учениця славетного маляра Іллі Рєпіна. Отримавши початкову освіту вдома, Дмитро Чижевський вступає до Олександрійської класичної гімназії. А вже наступного року він вступає до Петербурзького університету, де починає вивчати філософію, астрономію та математику.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Передмова Документи Венеціанської Комісії ВИБОРИ CDL (2002) 7 rev Європейський виборчий доробок ……… 12 CDL (2009) 075 Венеціанська Комісія: Наглядовий орган Ради Європи у виборчих справах ……… 131 CDL-AD (2006) 018 Доповідь про виборче законодавство та виборчу адміністрацію в Європі ………

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Розглядаються в єдиному комплексі основні компоненти процесу навчання військовослужбовців, аналізується їх зміст і напрямки вдосконалення у світлі сучасних дидактичних концепцій. Досить докладно висвітлюються різноманітні методи навчання воїнів і обгрунтовується їх методика.

ДЖОН СТОРІ – Теорія культури та масова культура

ДЖОН СТОРІ Теорія культури та масова культура ВСТУПНИЙ КУРС Переклад з англійської Сергія Савченка У книзі розглянуто зв’язок між теорією культури та масовою культурою, подано чіткий критичний огляд різних культурологічних підходів. 48 Американська маскультура: післявоєнна дискусія 56 Культура інших людей…………

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Спад сільськогосподарського виробництва в останні п’ятнадцять років обумовлений двома основними причинами: низьке матеріа­ льно-технічне забезпечення; недостатнє оволодіння виробником високоефективними технологіями. Не випадко­ во озима пшениця є основним продуктом харчування у 43 країнах світу з населенням понад 1 млрд.

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин Рішення, внесені до ЄДРСР за період із 17.01.2018 по 02.01.2020 2 Рішення, внесені до ЄДРСР за період із 17.01.2018 по 02.01.2020 ЗМІСТ 1. Позивач вважав, що його звільнення є незаконним, так як у 2007 році між ним та ОНУ імені І.

Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник

на честь 100-річчя Одеського державного медичного університету (1900 — 2000 рр.) Видається за загальною редакцією лауреата Державної премії України академіка АМН України В. ЧУЄВ Одеський державний медичний університетВельмишановний читачу! Найкращим засобом для цього слугує хороша книжка.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Охарактеризовані закономірності, що обумовили стрімкий і невпинний прогрес інформаційно- комунікаційних технологій та їх вплив на філософські, правові, соціальні, економічні, політичні, етично-моральні, культурно-освітні та інші виміри життєдіяльності соціуму. Непринциповою стає різниця у змісті понять «інформація» –

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

Конференція та друк матеріалів конференції стали можливими за підтримки Проекту ЄС «Право-Justice». У широкому розумінні стандарт — це зразок, еталон, модель, що є первісними для порівняння з ними подібних об’єктів. 6 Конвенції з прав людини та основоположних свобод та рішеннях Європейського суду з прав людини.