КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ – ПОСТАНОВА – Деякі питання оренди державного та комунального майна

Балансоутримувачам державного і комунального майна протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою передати інформацію про об’єкти оренди, передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, відповідним уповноваженим органам управління таким майном.

ПОСТАНОВА Про затвердження Правил ринку Відповідно до законів України “Про ринок електричної енергії”

Протокол узгоджувальної наради з висновком щодо пропозицій про зміни/доповнення до цих Правил протягом 3 робочих днів з дня проведення узгоджувальної наради надається Регулятору. ОСП (в якості АР) може змінювати технічне завдання аудиту правил ринку кожного року і протягом року в разі необхідності.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Відкривається збірник документом, який присвячений огляду здобутків Венеціанської Комісії у галузі виборчого права протягом перших десяти років її діяльності. Допомога, яку Комісія вперше почала надавати центральним вибор- чим комісіям понад десять років тому, стала значно ширшою протягом кіль- кох останніх років.

Перинатологія. Підручник

Важливою проблемою перших хвилин постнатального періоду, що може визначити рівень здоров’я протягом усього життя, є первинна реанімація новонароджених. проведення розродження кесаревим розтином протягом 30 хв після ухвалення рішення; — Кваліфікована інтерпретація отриманих даних протягом 24 год.

Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник

Протягом 10 років проводилося вивчення терапевтичного впливу солей літію і кобальту на судинні захворювання. Поліщук протягом 24 років завідував цією кафедрою. Протягом 18 років був головним психіатром та головою проблемної комісії з психіатрії Міністерства охорони здоров’я і Академії медичних наук.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Продовжуваний злочин слід відрізняти від триваючого, оскільки перший може перериватись у часі, а останній є безперервним і вчиняється протягом тривалого часу. Наприклад, особа протягом тривалого часу вчиняє хуліганство, грабіж, фіктивне підприємництво та порушення законодавства про бюджетну систему; —

Жюль Верн – 20 000 льє під водою

Справді, протягом деякого часу кілька кораблів зустрічали на морі «якусь величезну річ» – Протягом шести місяців війна тривала з перемінним успіхом. Протягом перших місяців 1867 року питання здавалося похованим, і йому не судилося було вже воскреснути, коли нові факти були доведені до відома публіки.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Виборчий процес — це здійснення суб’єктами, визначеними статтею 22 цього Кодексу, протягом встановленого цією статтею періоду часу процедур, пов’язаних із підготовкою і проведенням відповідних виборів, встановленням та оприлюднен- ням їх результатів. суб’єктів виборчого процесу, протягом останніх семи днів перед днем голосування.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ “КРЕДОБАНК” Визначення 11 Операційний день – частина робочого дня Банку, протягом якого приймаються документи на переказ і документи на відкликання та за наявності технічної можливості здійснюється їх оброблення, передавання і виконання.

ЛЕМ Станіслав – Кіберіада

Протягом трьох днів заливали в контейнери його пам’яті живе срібло, а він лежав у нагромадженні риштовань і струм бурхав у ньому, наче сто водоспадів. А щоб життя Навпаків було суцільними незгодами, небесам сподобалося жбурляти в них великим Потоком Метеоритів, і ці кам’яні гурти протягом двохсот днів на рік таранять планету.