Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

ББК 41я73 Л – 65 УДК 633(07) Л-65 Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. – 730 с. ББК 41я73 Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Львівського державного аграрного університету. V КУКУРУДЗ А 271 5 . ТОРО Х 328 6>СО Я 380 7. КАРТОПЛ Я 44 7 9. У ті часи єгиптяни купляли зерно пшениці в наших пра- 7 щурів.

Біблія – Старий заповіт

Перша книга царів 7. Книга пророка Йони 7. 7 І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. 17 І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею, 18 і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. 7 І створив Господь Бог людину з пороху земного.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

{4_176_17}ч. 17 Закону України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 1993 р. []{4_19_0}Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р.; [ ]{4_48_0}Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1975 р.; [ 13—17). і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 2019

Цей пошук був великою мірою стихійним: від 1798 до 1905 року нараховується близько 50 різних (більш і менш поширених, іноді суто індивідуальних) правописних систем. У 1876 році російський імператор Олександр ІІ ухвалив акт, згідно з яким українська графіка опинилася під забороною.

ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ – Основні положення

№173, зареєстровані в Мін’юсті України 24.07.96 № 379/1404) Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. Механічний опір та стійкість ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд.

ГОМЕР – Іліада

Так Зевсова воля над ними чинилась 6] Ще відтоді, як у зваді лихій розійшлись ворогами 7] Син Атреїв, володар мужів, і Ахілл богосвітлий. 27] Тож не барися тут нині і вдруге сюди не вертайся – 28] Не допоможуть ні жезл золотий, ні вінок божественний. 73] Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: 74] «О Ахілле!

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Формат 70 × 1081/16. Наклад 750 прим. 385 Видавництво “ЛОГОС” Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р. 2356003 ISBN 978-966-171-180-7 © Український переклад, Інститут виборчого права, 2008, 2009. Передмова Документи Венеціанської Комісії ВИБОРИ CDL (2002) 7 rev Європейський виборчий доробок ………

Біблія – Новий Заповіт

апостола Якова 7. апостола Павла до галатів 17. Послання до євреїв КНИГА ПРОРОЦЬКА 27. 7 Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа. 7 Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців, і докладно випитував їх про час, коли з’явилась зоря. 17 І ось голос почувся із неба: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав!

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

Вченою радою Дніпропетровського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 07/171 від 28 серпня 2014 р.); – 278 с. Розвиток туризму – важлива складова Стратегії розвитку міста Чернігова на 2007 – 2015 рр.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 7. 7. 7. Документи, зазначені у пунктах 1, 2 і 7 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спе- ціальних виборчих дільницях. Стаття 17. Стаття 27. 7. 7. 7. 7. 17. Стаття 37. 7. 7. 7. 7. 17. 7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ Стаття 47.